Jobba för oss

Makbo AB är ett konsulent och konsultföretag vars målgrupp är såväl flyktingar och invandrare som klienter med svensk bakgrund. Makbo AB hjälper kommuner över hela landet med såväl utredningar (precisera?)och konsultation, som behandling och/eller placering i jour-eller familjehem. Makbo AB utför också handlednings och utbildningsuppdrag.

2008-45-44: Jobb

Makbo AB hjälper kommuner över hela landet med såväl utredningar (precisera?)och konsultation, som behandling och/eller placering i jour-eller familjehem. Makbo AB utför också handlednings och utbildningsuppdrag.


2009-10-12: Jobb

Makbo AB hjälper kommuner över hela landet med såväl utredningar (precisera?)och konsultation, som behandling och/eller placering i jour-eller familjehem. Makbo AB utför också handlednings och utbildningsuppdrag.