Vår kompetens.

Makbos behandlingsteam består av psykolog, högskoleexamen i Vård och behandling av drogmissbrukare och unga, socionom, socialpedagog, psykoterapeut steg1 (psykodynamisk inriktning), behandlingsassistent, undersköterska och barnskötare.  Flera har spetsutbildning i -Psykoterapeutiskt och psykosocialt behandlingsarbete med traumatiserade flyktingar och invandrare-.

Samtliga har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med både barn, unga och familjer och framförallt av arbete med flyktingproblematik och hedersrelaterad problematik. Vi har ett nära samarbete med konsultläkare, psykoterapeut och jurist.
I Makbo talas 13 olika språk och vi besitter en ovanligt rik kulturkännedom.