Välkommen till Makbo!

Makbo AB är ett konsulent och konsultföretag vars målgrupp är såväl flyktingar och invandrare som klienter med svensk bakgrund. Makbo AB hjälper kommuner över hela landet med såväl utredningar (precisera?)och konsultation, som behandling och/eller placering i jour-eller familjehem. Makbo AB utför också handlednings och utbildningsuppdrag.

I Makbo AB finns en unik och väl sammansatt kompetens och erfarenhet vad gäller socialt arbete och framförallt inom områdena Hedersrelaterad problematik, Traumaproblematik och PTSD (posttraumatiskt stresssyndrom) och Kulturell problematik.

Huvudmännen i Makbo AB startade sin nuvarande verksamhet 2003. Den föregicks av 2 olika verksamhetsperioder